NEDEN İNT-ER YAPI?

İnt-Er Yapı, tüm projelerini, tasarım, estetik ve mühendislik hesaplarına uygun olarak, belirlenen bütçe ve zamanlamalar dahilinde, ekonomik çözümlerle ve kaliteden asla taviz vermeden, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini dikkate alarak tamamlar. İnt-Er Yapı’nın tüm projeleri, bilimsel ve sistematik adımlarla yönetilir.

SÜREÇ YÖNETİMİ

Kendine has özellikleri olan, fark yaratan projeler, yine kendine has özellikleri olan proje yönetim bilimi ile yönetilir. Proje yönetimi, bu yönüyle klasik işletme yönetiminden farklıdır. Çünkü birçok farklı disiplinden gelen profesyonelle, birbirinden farklı işlerin yönetilmesini gerektirir.

Proje yönetimi, projelerin amaçlarına ulaşması için proje faaliyetlerinin planlanması programlanması ve kontrol edilmesidir. Projenin ana amaçları arasında, projeyi belirli bir zaman, maliyet ve kalitede bitirmek vardır. Yapısı gereği hayli karmaşık olan projeleri, belli kısıtlar içerisinde bitirmek için, proje yönetimi evrelere ayrılarak incelenir.

İnt-Er Yapı, süreç yönetimi konusundaki uzman ve yetkin insan kaynağıyla, projelere değer katar.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

Mimari tasarımın her ölçeğinde geçerliliğini koruyan tasarım ve fonksiyonellik kavramları, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve tasarımla olan uyumunu en iyi şekilde karşılamayı amaçlar. Tasarlanan bir yapı, her ne fonksiyonla kullanılacak olursa olsun, fonksiyonellik ve verimli alan kullanımı daima dikkat edilmesi gereken niteliklerin başında gelir.

Tasarım değerlendirmede, operasyonel ihtiyaçlar, genel bakım, çevresel etkiler, enerji ve kaynak kullanımının optimize edilmesi, sürdürülebilirlik gibi unsurlar değerlendirilir.

İnt-Er Yapı, hayata geçirdiği projelerde, “insan odaklılık” ve “zamansız tasarım” yaklaşımıyla fark yaratır.

PROJE YÖNETİMİ

Proje, önceden tespit edilmiş spesifik amaçlara ulaşmak üzere, kaynakların nasıl kullanılacağını planlayan çalışmadır. Bu amaçlara belirli bir zaman diliminde ulaşmak üzere, kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını planlar.

Proje yönetimi birbiriyle etkileşim halinde ve birbirini tamamlayan beş ayrı evreden oluşur: Başlatma, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Sonuçlandırma... Başarılı bir proje yönetimi, bu evrelerin etkin yönetilmesiyle mümkündür. Başarılı bir proje, belirlenen süre içerisinde, istenilen kalitede ve belirlenen bütçe ile tamamlanan projedir.

İnt-Er Yapı yüksek bilgi, deneyim ve etkin ERP ve proje yönetim yazılımları desteğiyle, tüm projelerinde proje yönetim metodolojisini etkin olarak kullanır.

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

İnşaat proje süreçlerinde, alt yüklenici seçimi için ihaleler gerçekleştirilir ve anlaşılan firmalarla, sözleşme müzakereleri yapılarak, sözleşme ve eklerine ait dokümanlar hazırlanır. Sözleşme yönetimi, güçlü bir kontrol mekanizmasıyla, alt yüklenicilerin, işi gerek kalite gerekse zamanlama açısından, taahhüt ettikleri şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlar. Bu süreç, hem teknik hem de hukuki anlamda derin bir birikim ve uzmanlık gerektirir.

İnt-Er Yapı, sözleşme süreçlerinin yönetimi konusunda, yıllara dayanan bir birikim ve uzmanlığa sahiptir.

TEDARİK YÖNETİMİ

Tedarik Yönetimi, mümkün olan en iyi toplam maliyetle, doğru kalite ve miktarda, zamanında ve doğru kaynak tarafından teslim, bu teslimin doğru taşıma ve lojistikle yapılması gibi hizmetlerin, marjinal fayda ve fiyat dalgalanmaları gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak yapılan mal ve/veya hizmet satın alma yönetimidir.

İnt-Er Yapı, tüm projelerinde satın alma prosedürleri ve yukarıda belirtilen çerçeve dahilinde etkin bir tedarik yönetimi gerçekleştirir.

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yönetim Sistemi, projelerin zamanında, planlanan bütçe çerçevesinde ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan organizasyonel yapıyı, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları tanımlamayı amaçlar.

İnt-Er yapının bütün projelerinde, Kalite Yönetim Sistemi; Merkez Kalite Yönetim Sistemi ve projelerin sözleşme gereksinimleri temel alınarak şekillendirilir. Projelerin Kalite Yönetim Sistemi, İnt-Er Yapı tarafından sağlanan hizmetlerin ve ürünlerin ana sözleşme gereksinimlerine uygunluğu bakımından etkin bir araç sunar.